Masaż tensegracyjny

Masaż tensegracyjny

Masaż tensegracyjny (układowy) – jest to zabieg terapeutyczny, opierający się na zasadach PRAWA TENSEGRACJI, które dotyczy zależności strukturalnych, jakie występują pomiędzy mięśniami, więzadłami i powięziami. Polega przede wszystkim na diagnostyce, na którą składają się:

  • ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej tkanek,
  • lokalizacja tkanek, w których występuje wzmożone napięcie spoczynkowe.

Pojawienie się bólu w czasie ucisku, świadczy o podwyższeniu napięcia spoczynkowego danej struktury. Taki sygnał jest wskazaniem do przystąpienia do masażu tensegracyjnego.

Podczas zabiegu stosuje się konkretne techniki masażu, mające na celu przywrócenie prawidłowego napięcia i zniwelowanie dolegliwości bólowych.

Według prawa tensegracji „wzrost napięcia w jednym elemencie struktury musi spowodować wzrost napięcia we wszystkich jej pozostałych elementach i dzięki temu struktura ulega samo stabilizacji” . W masażu leczniczym, prawo to jest używane do przywracania prawidłowego napięcia mięśni, powięzi oraz więzadeł poprzez normalizację napięcia wszystkich tkanek i narządów z danego układu.

Do tej pory opracowano cztery układy równoważenia napiec na poziomie mięśniowo-powięziowo-więzadłowym w obrębie układu ruchu człowieka. Są to:

– układ mięśnia najszerszego grzbietu (dolegliwości bólowe oraz podwyższone napięcie mięśni okolicy ramienia, dolegliwości bólowe okolicy bocznej stawu kolanowego, dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa piersiowego na wysokości łopatek, dolegliwości bólowe tylno-bocznej części kości biodrowej, zaburzenia czynności nerwu łokciowego, zaburzeniem czucia w dwóch ostatnich palcach reki),

– układ mięśnia piersiowego większego (ból w okolicy strony przyśrodkowej stopy, zaburzenie czucia na przednio-bocznej powierzchni uda, ból w okolicy ramienia, promieniujący w stronę łopatki),

– układ mięśnia zębatego przedniego (dolegliwości bólowe w obrębie łopatki, dolegliwości bólowe okolicy ramienia, uczucia klucia w przedniej części klatki piersiowej, dolegliwości bólowe w obrębie krętarza kości udowej, dolegliwości bólowe okolicy lęźdzwiowo-krzyżowej),

– układ więzadła krzyżowo-guzowego (dolegliwości bólowe okolicy przyśrodkowej stawu kolanowego, dolegliwości bólowe w obrębie kości krzyżowej, dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, dolegliwości bólowe głowy w okolicy potylicy, zaburzenia czynności tętnicy udowej, zaburzenia czynności tętnicy podkolanowej).

Stosowanie masażu tensegracyjnego pokazuje, że nie zawsze źródło dolegliwości jest w miejscu bólu, a zazwyczaj znajduje się ono w zupełnie innym miejscu!

Przed przystąpieniem do zabiegu, zalecane jest wcześniejsza konsultacja z masażystą oraz poprzedzający klasyczny masaż leczniczy.