Muzykoterapia

Muzykoterapia, to wszechstronne oddziaływanie na człowieka za pomocą uspokajająco–relaksacyjnej muzyki. Początki wykorzystania dźwięku w celach terapeutycznych są bardzo odległe. Korzystne działanie muzykoterapii znano już w starożytności. W Polsce muzykoterapia została uznana za samodzielną dziedzinę nauki w latach siedemdziesiątych XX w.

Fale dźwiękowe, przenikając ciało, wywołują w żywych komórkach wibracje, mogące mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Muzykoterapia znajduje swoje zastosowanie lecznicze i terapeutyczne w kilku dziedzinach: psychoterapii, rehabilitacji, pedagogice specjalnej, resocjalizacji. Odpowiednio dobrana muzyka pomaga w osiągnięciu spokoju  wewnętrznego i harmonii.  Skutkuje w lepszym przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu zdolności. To nie tylko rozrywka ale i pomoc w leczeniu różnych schorzeń  np. depresji, bezsenności, nerwic, zaburzeń psychicznych. Stosuje się ją w rehabilitacji ( np. u dzieci i dorosłych z niską koordynacją ruchową, niepełnosprawnych ruchowo). Również u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dyslektycy), nadpobudliwych.

Tylko w ciszy i skupieniu możemy odebrać dźwięk w całej jego pełni oraz odczuć jego działanie.

Zapraszamy do KJS na chwile relaksu przy muzyce:
  • klasycznej (Mozart, Bach),
  • dźwiękach natury,
  • szumie morza i rzeki,
  • feng shui,
  • dźwiękach dalekiej Azji,
  • i wiele innych.