Układ limfatyczny i jego dysfunkcje

Obrzęk limfatyczny jako dysfunkcja układu limfatycznego
Układ limfatyczny (układ chłonny) – jest to otwarty układ naczyń, który stanowi drogę przepływu płynu ustrojowego, czyli LIMFY. W jego skład wchodzą również węzły, narządy i tkanki limfatyczne, takie jak: migdałki podniebienne, grasica i śledziona. Układ limfatyczny jest ściśle związany z układem krążenia krwi. Jest…