Leczenie muzyką

Leczenie muzyką, czyli inaczej muzykoterapia, to dziedzina wykorzystująca muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości; zob. też psychopatologia, dobrostan subiektywny). Tradycje leczenia muzyką sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec.

Obecnie leczenie muzyką, jest dziedzina nauki oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, medycyna, pedagogika, psychoterapia).

Muzykoterapia – leczenie muzyką, oddziałuje na:

 • ogólne samopoczucie człowieka,
 • napięcie mięśni,
 • układ krążenia, w chorobie wieńcowej serca muzykoterapia ma korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca i oddechu, jakość snu i dolegliwości bólowe,
 • układ pokarmowy i oddechowy,
 • stopień odczuwania bólu (np. łagodzenie bólu w czasie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie i ginekologii),
 • leczenie uzależnień, muzykoterapia jest obiecującą metodą dla polepszenia uczestnictwa w terapii grupowej pacjentów uzależnionych,
 • w rehabilitacji po udarze mózgu, muzykoterapia jest skuteczna jako leczenie wspomagające, stosowane w celu przywrócenia funkcji społecznych i pełniejszego uczestniczenia w procesach rehabilitacji,
 • w wyniku stosowania muzykoterapii stwierdzono polepszenie nastroju,
 • muzykoterapię stosuje się z powodzeniem w zespole stresu pourazowego.

W Krakowskiej Jaskini Solnej, stosujemy leczenie muzyką podczas seansów inhalacyjnych w jaskiniach solnych przy tężniach solankowych, są to między innymi:

 • piękne dźwięki natury,
 • śpiew ptaków,
 • szum lasu,
 • szum rzeki, morza, oceanu,
 • muzyka klasyczna,
 • muzyka dalekiego wschodu,
 • feng shui.

A ponad to, zapraszamy na muzykoterapię na żywo! Czyli osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia na koncerty mis, gongów, kamertonów i innych instrumentów, a najmłodszych klientów (od 3 do 10 roku życia) na zajęcia z muzykoterapii dla dzieci.