Polityka usług

Polityka usług Krakowskiej Jaskini Solnej Wellness & Spa – Agnieszka Urban

1.  Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad bez zastrzeżeń.
2.  Jaskinia solna to przede wszystkim miejsce wyciszenia, spokoju, relaksu.
3.  Do Jaskini należy wchodzić w wygodnym ubraniu oraz białych, zmiennych skarpetach.
4.  Podczas seansu należy zachowywać się cicho. Jedynie dzieci bawiące się w Solnicy mają więcej swobody, ale ich zachowanie nie może przeszkadzać pozostałym uczestnikom seansu. Prosimy o zastosowanie się do poleceń i uwag personelu.
5.  Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Jaskini tylko pod opieką dorosłych. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za podopiecznych. Opiekę nad dzieckiem może pełnić wyłącznie osoba pełnoletnia.
6.  W Jaskini zabrania się spożywania jakichkolwiek posiłków oraz picia napojów, spożywania napojów alkoholowych.
7. Na terenie KJS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
8.  Dopuszczalne jest wniesienie telefonu komórkowego, ale tylko i wyłącznie ustawionego w trybie cichym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń ze względu na komfort osób przebywających w Jaskini.
9.  W Jaskini nie niszczymy, ani nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza.
10.  Jaskinia jest monitorowana i za wszystkie szkody odpowiada klient.
11.  KJS Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
12.  W Jaskini nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu (możliwość robienia zdjęć i filmowania wyłącznie w czasie przerwy między seansami).
13.  Nie zaleca się używania kosmetyków (np. perfum) o intensywnych zapachach przed wejściem do Jaskini.
14.  W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Jaskinię.
15.  Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa dokładnie 50 minut. Rezerwacja obowiązkowa! (Ostatni seans z dziećmi odbywa się o godzinie 18:00 włącznie).
16.  Na seans prosimy przychodzić punktualnie, a najlepiej około 10 minut wcześniej. W przypadku spóźnienia seans nie jest przedłużany.
17.  Na jeden karnet o określonej godzinie mogą wejść maksymalnie trzy osoby.
18.  Podczas seansu należy wygodnie ułożyć się w fotelu, głęboko oddychać i poddać działaniu mikroklimatu.
19.  Posiadamy trzy oddzielnie wydzielone części, jest to:
•   Jaskinia solno-jodowa dla rodzin z dziećmi z tężniami solankowymi
•   Biblioteczka z fotelami do masażu
•   Jaskinia solno-jodowa dla dorosłych z tężnią solankową
20.  Osoby, które zmagają się z:
•   Nadczynnością tarczycy,
•   Zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,
•   Ostrym stanem gruźliczym
•   Chorobami nerek
•   Alergią na sól
Przed wejściem na seans w Jaskini solnej powinny zasięgnąć opinii lekarza.
21. Otrzymane nieodpłatne zaproszenia lub wcześniej wykupione zaproszenia/vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
22. Obniżone ceny usług przysługują:
– dzieciom w wieku od 3-16 lat (dzieci do 3 roku życia z seansów korzystają nieodpłatnie);
– studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom;
– osobom niepełnosprawnym.
Podstawą do uzyskania wstępu ulgowego, jest okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja uczniowska, studencka, emeryta i rencisty etc.).
23. Honorujemy również inne wejścia zniżkowe – informacja o partnerach oraz rabatach znajduje się na stronie internetowej.
21.  Krakowska Jaskinia Solna Wellness&Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione.
22. Karty partnerskie (MultiSport, FitProfit, FitSport) oraz karnety KJS zgodnie z Polityką Prywatności Krakowskiej Jaskini Solnej, są zatrzymywane na czas trwania sensu i wydawane są przy zwrocie kluczyka do szafki. Jeśli Klient nie wyraża zgody na pozostawienie karty, nie otrzymuje kluczyka do szafki. Odzienie wierzchnie oraz buty pozostawia na terenie recepcji w wyznaczonych miejscach, natomiast KJS nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
23. Kierownictwo KJS ma prawo odmowy wykonania usług, osobom które nie przestrzegają powyższych reguł Polityki KJS.
24. Aktualna informacja na temat rodzajów oraz cen usług i produktów jest umieszczona w dostępnych na terenie obiektu ulotkach i cennikach, a także na stronie internetowej.
24. Przestrzegając regulaminu szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Jaskini Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.

Polityka prywatności oraz polityka pozostałych usług Krakowskiej Jaskini Solnej Wellness & Spa – Agnieszka Urban, dostępna jest do wglądu w Recepcji obiektu.

Przestrzegając powyższych zasad szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Jaskini Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.
Dziękujemy!