Regulamin / Polityka usług

Regulamin / Polityka usług Krakowskiej Jaskini Solnej Wellness & Spa – Agnieszka Urban

Aktualizacja do regulaminu, z dnia 01.07.2021.

 1. Krakowska Jaskinia Solna będzie funkcjonować w godzinach od 12:00 do 20:00 – do odwołania (za wyjątkiem środy i piątku – wtedy o godzinie 19:00 i 20:30 będą odbywać się koncert mis, gongów, kamertonów i innych instrumentów).
 2. W związku z wymianą zamków w szafkach – prosimy, aby każdy klient miał ze sobą monetę 2,00 złotową, którą należy wrzucić do szafki w zamian za kluczyk. Moneta oczywiście jest zwrotna.
 3. Za zgubienie kluczyka obowiązuje kara 120,00 złotych – równowartość wymiany zamka.
 4. Drzwi do wnętrza jaskini otwiera wyłącznie pracownik Krakowskiej Jaskini Solnej.
 5.  Ze względu na obecne wymogi, w jaskini podczas jednego seansu może przebywać ograniczona liczba osób, w związku z tym – wcześniejsza rezerwacja jest wymagana.
 6. Informujemy, że na seansach inhalacyjnych, może przebywać kilkoro dzieci jednocześnie.
 7. Przestrzegając wymogów sanitarnych, nie będzie dostępu do koców, w związku z tym istnieje możliwość przyniesienia własnego koca lub ręcznika.
 8. W celu ograniczenia osób na obszarze recepcji, seanse inhalacyjne zostają skrócone do 45 minut, pozwoli nam to na całkowitą dezynfekcję przestrzeni wspólnych.
 9. Prosimy również o nie pojawianie się nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną wizytą.
 10.  Obowiązuje całkowity zakaz, uczestniczenia w seansach osób: przeziębionych, wykazujących objawy choroby tj. z katarem, kaszlem, bólem gardła, bólem mięśni, podwyższoną temperaturą ciała (dotyczy to również pozostałych usług, takich jak masaże, czy koncerty).
 11.  Pracownik Krakowskiej Jaskini Solnej ma prawo dopytać klienta o jego samopoczucie, również jeśli zajdzie taka potrzeba – zmierzyć temperaturę ciała, za pomocą elektrycznego termometru.
 12. Regulamin dotyczący zakupu biletów na koncert mis, gongów, kamertonów i innych instrumentów, znajduje się poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo podczas wizyt w Krakowskiej Jaskini Solnej, dlatego wszystkie leżaki, zabawki dla dzieci, toalety, szafki, kanapy na obszarze recepcji są dezynfekowane na bieżąco. Dodatkowo w celu oczyszczenia jaskini, jest ona systematycznie wentylowana oraz oczyszczana za pomocą lampy UV. Również pomiędzy leżakami zapewniamy wymaganą odległość.

Pozostałe podpunkty naszego regulaminu, pozostają bez zmian.

1.  Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad bez zastrzeżeń.
2.  Jaskinia solna to przede wszystkim miejsce wyciszenia, spokoju, relaksu.
3.  Do Jaskini należy wchodzić w wygodnym ubraniu oraz białych, zmiennych skarpetach.
4.  Podczas seansu należy zachowywać się cicho. Jedynie dzieci bawiące się w Solnicy mają więcej swobody, ale ich zachowanie nie może przeszkadzać pozostałym uczestnikom seansu. Prosimy o zastosowanie się do poleceń i uwag personelu.
5.  Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Jaskini jedynie pod opieką dorosłych. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za podopiecznych. Opiekę nad dzieckiem może pełnić wyłącznie osoba pełnoletnia.
6.  W Jaskini zabrania się spożywania jakichkolwiek posiłków oraz picia napojów, spożywania napojów alkoholowych.
7. Na terenie KJS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
8. Dopuszczalne jest wniesienie telefonu komórkowego, wyłącznie ustawionego w trybie cichym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń ze względu na komfort osób przebywających w Jaskini.
9.  W Jaskini nie niszczymy, ani nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza.
10.  Jaskinia jest monitorowana i za wszystkie szkody odpowiada klient.
11.  KJS Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
12.  W Jaskini nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu (możliwość robienia zdjęć i filmowania wyłącznie w czasie przerwy między seansami).
13.  Nie zaleca się używania kosmetyków (np. perfum) o intensywnych zapachach przed wejściem do Jaskini.
14.  W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Jaskinię.
15.  Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa dokładnie 45 minut. Rezerwacja obowiązkowa! (Ostatni seans z dziećmi odbywa się o godzinie 18:00).
16.  Na seans prosimy przychodzić punktualnie, a najlepiej około 10 minut wcześniej. W przypadku spóźnienia seans nie jest przedłużany. Rezerwacja traci ważność w chwili wybicia pełnej godziny, jest to równoznaczne z tym, że miejsce osoby która nie pojawi się przed zarezerwowanym seansem, przepada na rzecz innych, chętnych osób.
17.  Na jeden karnet o określonej godzinie mogą wejść maksymalnie trzy osoby.
18.  Podczas seansu należy wygodnie ułożyć się w fotelu, głęboko oddychać i poddać działaniu mikroklimatu.
19.  Posiadamy trzy oddzielnie wydzielone części, jest to:
•   Jaskinia solno-jodowa – dla rodzin z dziećmi – z tężniami solankowymi
•   Biblioteczka z fotelami do masażu
•   Jaskinia solno-jodowa dla dorosłych z tężnią solankową

20. W trosce o Państwa komfort i samopoczucie, bardzo prosimy, aby nie przychodzić na seanse podczas OSTREJ INFEKCJI (m.in.: choroby przebiegające w podwyższoną temperaturą ciała, intensywny katar, ostry kaszel, intensywny ból gardła).
Dotyczy to dorosłych, jak i (przede wszystkim) dzieci! Przypominamy, że pobyt w Jaskini podczas choroby może pogorszyć stan zdrowia. Na seanse zapraszamy po przebytej chorobie, aby wzmocnić swoją osłabioną odporność.
21.  Osoby, które zmagają się z:
•   Nadczynnością tarczycy,
•   Zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,
•   Ostrym stanem gruźliczym
•   Chorobami nerek
•   Alergią na sól
Przed wejściem na seans w Jaskini solnej powinny zasięgnąć opinii lekarza.

22. Zakupione karnety na usługi oraz vouchery posiadają daty ważności. Informacja ta zawarta jest w cenniku oraz podawana przy zakupie karnetu/vouchera.
23. Otrzymane nieodpłatne zaproszenia lub wcześniej wykupione zaproszenia/vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
24. Obniżone ceny usług przysługują:
– dzieciom w wieku od 4-16 lat (dzieci do 3 roku życia z seansów korzystają nieodpłatnie);
– studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom;
– osobom niepełnosprawnym.
Podstawą do uzyskania wstępu ulgowego, jest okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja uczniowska, studencka, emeryta i rencisty etc.).
25. Honorujemy również inne wejścia zniżkowe – informacja o partnerach oraz rabatach znajduje się na stronie internetowej.
26.  Krakowska Jaskinia Solna Wellness & Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione.
27. Kierownictwo KJS ma prawo odmowy wykonania usług, osobom które nie przestrzegają powyższych reguł Polityki KJS.
28. Aktualna informacja na temat rodzajów oraz cen usług i produktów jest umieszczona w dostępnych na terenie obiektu ulotkach i cennikach, a także na stronie internetowej.
29. Przestrzegając regulaminu szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Jaskini Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.

30. KARNETY SĄ WAŻNE NA:

 • 4 MASAŻE/ZABIEGI – 3 MIESIĄCE
 • 8 MASAŻY\ZABIEGÓW – 6 MIESIĘCY.

Polityka prywatności oraz polityka pozostałych usług Krakowskiej Jaskini Solnej Wellness & Spa – Agnieszka Urban, dostępna jest do wglądu w Recepcji obiektu.

Przestrzegając powyższych zasad szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Jaskini Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.
Dziękujemy!

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE NA KONCERT MIS, GONGÓW, KAMERTONÓW

I INNYCH INSTRUMENTÓW

Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową www.sklep.krakowskajaskiniasolna.pl jest Krakowska Jaskinia Solna – Agnieszka Urban z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 48/21, 31-147 Kraków, NIP 6782690110, REGON 351572144, zwanym dalej KJS.

§1
Sprzedaż biletów:

1/ Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a KJS zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów wyłącznie przez stronę www.sklep.krakowskajaskiniasolna.pl, tj.:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: BILET WSTĘPU

b) wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez tradycyjny przelew lub portal Przelewy24

d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2/ Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu

Krakowskiej Jaskini Solnej.

3/ Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT.

4/ Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności, otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z paragonem elektronicznym do ewentualnego, samodzielnego wydruku. Kupujący nie jest zobligowany do okazania paragonu, ponieważ weryfikowane jest to poprzez system rezerwacyjny KJS.

5/ W systemie sprzedaży online można kupić bilety: dla osoby dorosłej, dla osoby dorosłej posiadającej kartę partnerską, dla seniora/studenta/ucznia od 16 roku życia, dziecka w wieku od 12 do 16 roku życia, dziecka od 12 do 16 roku życia posiadającego kartę partnerską. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikom KJS przed wejściem na koncert dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi podlegają dopłacie przed wejściem na koncert. Właściciele kart partnerskich zobligowani są do okazania dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia zgodności danych z widniejącymi na karcie partnerskiej.

6/ Zakupiony bilet nie jest biletem imiennym, to znaczy, że można przekazać go innej osobie, jeśli samemu nie ma się możliwości uczestniczenia w koncercie.

7/ Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję
chęć otrzymania faktury VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

8/ Bilet należy zakupić najpóźniej dzień przed koncertem (do godz. 18:00). W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.

§2
Zwrot biletów

1/ Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są jedynie w przypadku odwołania obecności Kupującego z 24-godzinnym wyprzedzeniem bądź odwołaniu lub zmiany terminu koncertu przez KJS. W innym przypadku bilety nie podlegają zwrotowi.

W tej sytuacji, ww odwołanie daje możliwość jednorazowej zmiany terminu lub zwrotu wartości zakupu biletu na kartę podarunkową do wykorzystania w ciągu miesiąca w Krakowskiej Jaskini Solnej.

2/ Koncerty zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia koncertu, co
oznacza, że spóźniony Kupujący nie będzie mógł wejść na koncert oraz domagać się zwrotu należności za bilet.

3/ Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§3

Ochrona danych

1/ Administratorem danych osobowych podawanych przez osoby dokonujące zakupu biletów poprzez stronę internetową www.sklep.krakowskajaskiniasolna.pl – Kupujących w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest Krakowska Jaskinia Solna – Agnieszka Urban z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 48/21, 31-147 Kraków, NIP 6782690110, REGON 351572144

2/ W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z przedstawicielem administratora na adres poczty elektronicznej: biurokjsw@gmail.com

3/ Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży biletów i jest niezbędne do jej wykonania. Bez podania danych osobowych zakup biletu nie jest możliwy.

4/ Do zawarcia umowy niezbędne jest podane następujących danych osobowych przez Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu. Podane dane winny być prawdziwe, albowiem podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży.

5/ Każdej osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6/ Osoby dokonujące zakupu biletów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży biletów. Osoby te mogą ponadto, lecz nie jest to wymagane, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, wyrazić zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych związanych z ofertą biletów oraz wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez administratora oraz w celu otrzymywania newslettera.

7/ Dane Kupujących są przechowywane wyłącznie w zabezpieczonych zgodnie z właściwymi przepisami urządzeniach i systemach informatycznych.

8/ Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz obsługą płatności elektronicznych.